Romanseke Çilmsî

Book Author

Categories: , ,

5.00

Description

“Erê Malîna min, mîna ku tiştek ji dilê min qetiyabe, dilşahiya min di qirika min de ma. Min nameya te di nav destên xwe de guvaşt, ez hêdîka li ser çokan rûniştim, min xwe li ser dev avêt ser nivînê xwe û ez bi îskîna zarokekî giriyam.”
Firat Cewerî di “Romanseke Çilmisî” de hemû tabuyan dişikîne, stîl û awayên nû bi kirasekî kurmancî î spehî diceribîne, trajedî û îroniyê di nav hev de dihûne û çîroka Kurdî ber bi çîroka gerdûnî ve dikişîne…

Additional information

Book Author

Language

Kurmanci

Pages

74

Publisher

Avesta

Year Published

2015